Analizy statystyczne


analizy statystyczne

O mnie

Nazywam się Łukasz Deryło. Jestem absolwentem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo zajmuję się statystyką i analizą danych. Na przestrzeni ostatnich lat miałem okazję analizować dane z bardzo różnorodnych dziedzin wiedzy: od medycyny, fizjoterapii i patofizjologii, poprzez biologię, inżynierię materiałową i pedagogikę, do kryminalistyki, demografii, językoznawstwa czy technik negocjacji. Pozwoliło mi to zdobyć bardzo różnorodne doświadczenie, które staram się wykorzystywać na co dzień przy wykonywaniu analiz.


Oferta

Oferuję przeprowadzenie pełnej analizy statystycznej do doktoratu, artykułu, publikacji w czasopiśmie naukowym, raportu i do każdego innego celu, jakiemu może posłużyć analiza danych. Przez "pełną analizę statystyczną" rozumiem nie tylko "wyklikanie" jej w programie statystycznym, ale również zrozumiałe opisanie jej wyników i wniosków z niej płynących oraz ilustrację graficzną. Po więcej szczegółów zapraszam do działu "Analizy statystyczne".

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates