Analiza statystyczna do doktoratu i artykułu naukowego


analiza danych do doktoratu

Zakres oferty

Jeśli potrzebują Państwo analizy statystycznej do doktoratu, publikacji lub jakiejkolwiek innej rozprawy naukowej, to jestem osobą, która może w tym pomóc. Oferuję opracowania obejmujące wszystkie aspekty statystycznej części tego typu prac: począwszy od zaplanowania eksperymentu, poprzez analizę uzyskanych danych i ich graficzną prezentację, na interpretacji wyników skończywszy. Opracowanie dostają Państwo w wygodnym dla siebie formacie (np. dokument Worda, OpenOffice'a lub PDF). Do analizy załączam też dokładny i zrozumiały opis zastosowanych metod z wyjaśnieniem, dlaczego właśnie te metody należy zastosować.

analizy statystyczne

Ceny i terminy

Cena usługi i termin realizacji są zawsze ustalane indywidualnie, po zapoznaniu się przeze mnie z zakresem prac.


Często zadawane pytania

Chcę wiedzieć ile będzie kosztować analiza i na kiedy może być gotowa. Co należy przesłać?

Aby uzyskać wycenę (zawsze bezpłatną) i propozycję terminu realizacji, najlepiej przesłać mi opis problemu do analizy: informację, jakie dane Państwo zebrali i czego chcieliby się z nich Państwo dowiedzieć. Opis ten nie musi zawierać żadnej terminologii statystycznej. Nie muszą Państwo pisać "Chcę zbadać, testem t-Studenta, zależność pomiędzy zarobkami a płcią". Wystarczy napisać "Chcę porównać zarobki kobiet i mężczyzn", dobór odpowiednich metod statystycznych, to moja rola. Mile widziane jest również określenie przez Państwa, na kiedy chcielibyście dostać gotową analizę. Proszę jednak nie pisać "jak najszybciej", proszę podać najpóźniejszą, wygodną dla Państwa datę.

Czy muszę w pierwszym mailu przesyłać bazę danych?

Nie jest to konieczne, choć zawsze ułatwia i przyspiesza to dalszą współpracę. Kompromisowym wyjściem jest przesłanie tylko kilku pierwszych wierszy z bazy.

Czy baza danych musi być zapisana w Excelu?

Nie. Może być zapisana również w programach do obróbki danych statystycznych, takich jak SPSS, Stata, SAS itp. Jedynym wyjątkiem są bazy danych stworzone w programie Statistica. Jeśli mają Państwo taką, proszę ją przed przesłaniem mi wyeksportować do Excela (klikając "Zapisz jako" w Statistice i wybierając format Excela). Jeśli korzystają Państwo z serwisów typu ankietka.pl, to do analizy będę potrzebował surowych danych zebranych przez serwis (mają one zwykle opcję eksportu surowych wyników do pliku .csv).

Mam dane w formie papierowych ankiet wypełnionych przez respondentów. Czy muszę samodzielnie tworzyć bazę danych, czy mogę przesłać ankiety papierowe?

Można mi przesłać, lub dostarczyć osobiście, ankiety papierowe.

Czy dostanę analizę z opisem wyników?

Tak. Do każdej tabeli i wykresu dostają Państwo krótki opis mówiący, co na tym wykresie/w tej tabeli widać; czy badana zależność okazała się istotna; czy analizowane grupy się różniły, a jeśli się różniły, to jak, itp.

Czy, po wykonaniu analizy, możliwe są poprawki i czy są one dodatkowo płatne?

Tak, są możliwe. Poprawki związane z kosmetyką wykresów i tabel (zmiana kolorów, liczby miejsc po przecinku itp.) są bezpłatne. Płatne są poprawki wymagające dodatkowych obliczeń, np. sprawdzenie dodatkowej zależności, uwzględnienie dodatkowej zmiennej w analizie itp.

Czy można dostać wykresy w oddzielnych plikach o wysokiej rozdzielczości?

Tak, trzeba mi tylko o tym napisać. Proszę też podać preferowany format pliku (.jpeg, .tiff, .png, .ps, .emf) i rozdzielczość (np. 300 dpi).

Czy mogę dostać fakturę VAT za wykonane obliczenia?

Oczywiście, że tak.

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates