Blog

statystyka do doktoratu A może raczej zbiór krótkich artykulików ("blog" jednak brzmi lepiej...). Gros zawartości stanowią pytania postawione przez moich klientów i współpracowników oraz odpowiedzi na nie. Poniższe artykuły adresowane są do czytelników analiz, i to tych "początkujących", a nie do ich twórców. Ich cel to pomóc w zrozumieniu wyników analiz statystycznych, przybliżyć najczęściej stosowane pojęcia i przekazać nieco intuicji. Stąd też nieco potoczny język, brak wzorów i formalnych definicji. Wszelkie uwagi mile widziane (dane kontaktowe - obok).

Artykuły

Przedział ufności

Na pierwszy ogień przedział ufności. Dlaczego? Bo łatwiej trafić na jego błędną niż poprawną interpretację. I to nawet w renomowanych czasopismach naukowych.

Mediana i kwartyle

Tym razem o medianie i kwartylach. Czym są? Czy trzeba je podawać? Jak je zinterpretować?

Regresja liniowa

Dziś o regresji liniowej. A dokładniej o regułach interpretowania jej wyników.

Regresja logistyczna

Było o regresji liniowej, musi być o logistycznej.

Współczynniki skorygowane

W wielu artykułach naukowych można przeczytać, że wpływ jednych zmiennych na inne został skorygowany o jeszcze trzecią grupę zmiennych. Co to oznacza? Dlaczego wykonano korektę?

Liczebność próby

Czyli co każdy naukowiec wiedzieć powinien (zanim zapyta statystyka, czy trzech pacjentów wystarczy).

Moc testu statystycznego

Niełatwe, ale bardzo ważne pojęcie, ściśle powiązane z procedurą ustalania liczebności próby.

Czym się różni analiza jednoczynnikowa od wieloczynnikowej?

Często w artykułach widujemy oba typy analiz. Czym się różnią? Czy warto pokazywać oba? Co zrobić gdy dadzą różne wyniki?

Ridit scores

Jak rozsądnie zamienić zmienną porządkową na ilościową? Czy wystarczy przypisać odpowiedziom kolejne liczby (1, 2, 3, 4...)?

Kontakt

Łukasz Deryło
Telefon: 665 254 036
E-mail: lukasz.derylo@gmail.com

Referencje

referencje analizy statystyczne

Opinie klientów i współpracowników o wykonanych przeze mnie analizach.

Copyright © 2014 Łukasz Deryło - Green Age by Templates